(Realisatie 2015 – 2017)

 

2015
Geïnspireerd door de tuin bij de Kinderboerderij vonden we in Liempde een veld van ca. 1400 meter achter seniorenwoningen, naast een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking en een verpleeghuis. Een veldje, deels door enkele bewoners ingevuld als moestuin, deels verworden tot vuilnisbelt. 

2016
Van de Gemeente Boxtel, eigenaar van het veldje, kregen we toestemming dit stukje vergeten land te transformeren naar een generatietuin. Er werd overlegd met omwonenden, kennisgemaakt met buren, begrip geweekt voor de verschillen in leefwijze en wensen. Er werden plannen gemaakt en vooral werd er hard gewerkt aan het bouwrijp maken van de tuin.

Een tuinarchitecte maakte een plan voor de generatietuin aan de hand van de wensen van de omwonenden. Er was ruimte voor een rolstoelvriendelijk ommetje, volkstuintjes, voor senioren herkenbare voel en geur-planten, fruitbomen, een tuin voor een gehandicapt kind, een jeu de boules baan bij de buren nl. de woongemeenschap van Cello en zelfs voor een kippenren. De ren werd op 11 maart 2016, tijdens NL doet ingericht met behulp van omwonenden, vrijwilligers, wethouder, burgemeester en raadsleden. Op 9 september 2016 werd de tuin feestelijk geopend door gedeputeerde Henri Swinkels. 

2017
De tuin is een pareltje en wordt goed bezocht door omwonenden, schoolgaande kinderen en bewoners van het verpleeghuis. Het beheer en onderhoud lopen gesmeerd en zijn in handen van een coördinator en een groep vrijwilligers en omwonenden.

 

 

SPONSOREN

Rotary Boxtel-Oirschot
Steunfonds Wit-Gele-Kruis Liempde
NL-doet
Van den Anker-Slijters Stichting
Coöperatief/Dividend RABObank
Stichting Zorggroep Elde
Groene handdruk Groene Woud
Vincentiusvereniging
Natuurgroep Liempde
Tourspel Liempde
Stichting Behoud Gemeenschap Liempde
Sanders Machinebouw BV
Wijkorgaan Liempde
Gemeente Boxtel – beplanting

 

BIJDRAGEN IN NATURA
Pakhuis Liempde
Henk van de Wijdeven
Wil Poot
Jos Stolvoort
Mart Venmans
Sanders Machinebouw BV
Jo verhagen
Jan Derks
Cello
Helicon
Marja Gijben