(Realisatie 2014 – 2017)

2014
De realisatie van deze tuin werd in aanvang gekenmerkt door onbekendheid met dementie bij buurtbewoners. Samen met de Gemeente Boxtel hebben we hard gewerkt aan het creëren van draagvlak. Met buurtbewoners, jong en oud, hebben we een plan gemaakt wat echter te kostbaar bleek voor de gemeente. De “Stichting Licht op groen voor kwetsbaarheid” was ontstaan. Met hulp van particulieren, de gemeente, organisaties en bedrijven kregen we de nodige kennis, de eerste middelen en toezeggingen voor pro-deo diensten en kon begonnen worden met de transformatie van het grasveld.

 

2015
Met leerlingen van Helicon die onder begeleiding werkten aan hun afstudeerproject, cliënten van Cello, vrijwilligers, buurtbewoners en fysiotherapeut werd gewerkt aan de realisatie van drie kwadranten:

  • Een bloemenmoestuin met kruidenbak en moestuinhoek;
  • Een boomgaardje;
  • Een avontuurlijke kindertuin;

Op 18 april 2015 zijn drie kwadranten van de tuin gereed en wordt de tuin feestelijk geopend door burgemeester Mark Buijs. Om te tuin te verankeren in de wijk werd met een groep vrijwilligers gestart met het onderhoud van de tuin. Intussen vonden wijkbewoners, jong en oud, hun weg naar de tuin.

 

2016
De invulling van het vierde kwadrant, een beweegtuin kon met hulp van vele sponsoren in 2016 gerealiseerd worden. Op 11 juni 2016 verzorgden wij een lezing over het belang van bewegen voor jong en oud tijdens de ‘Boxtel dag’, daarna werd de beweegtuin onder grote belangstelling feestelijk geopend door de wethouders Erik van den Broek en Marusjka Lestrade.

Een lokale fysiotherapeut schoolde een aantal deskundige vrijwilligers. Er wordt tweemaal per week getraind met groepjes senioren. Na afloop is er tijd voor ontmoeting met koffie op de Kinderboerderij. Ook blijven jongeren en wijkbewoners de weg vinden naar de beweegtuin.

Een wijkbewoner is coördinator van de tuin. In de zomer van 2016 zijn er in de generatietuin trainingen ‘natuurbeleving voor begeleiders van mensen met dementie’ verzorgd. 

2017
Dit jaar stond in het teken van het borgen van het beheer en onderhoud van de generatietuin. Op 4 oktober 2017 werd een convenant getekend door de Gemeente Boxtel, de Stichting Kinderboerderij, en de Stichting Licht op groen voor kwetsbaarheid, waarin afspraken over het onderhoud werden vastgelegd. Daarnaast is een budget voor de aanschaf van materialen in natura en voor het onderhoud beschikbaar gesteld.

SPONSOREN

Vincentius vereniging
Handdruk Stg. Het Groene Woud
Stg. Sjef van de Laar
Provincie Noord Brabant
N-Br IVN-C2177340/3883922
Fonds Nuts OHRA

 

BIJDRAGEN IN NATURA

Henk Wagenaars
Helicon
Brabants Centrum
Jack van Geel
Gemeente Boxtel
Wijkorgaan Oost
Wijkbewoners
Piet Jansen
Wil Poot
Jos Stolvoort
Henk van de Wijdeven
Gemeente Boxtel