(Realisatie 2016 – 2018)2016
Door Zorggroep Elde werd onze steun gevraagd bij het realiseren van een wandeltuin, voor bewoners van de somatische afdeling (120 senioren) en de bewoners van de psychogeriatrische afdeling (60 bewoners). Een werkgroep van de cliëntenraad, vrienden van Liduina en het management van Liduina hebben een programma van eisen opgesteld. Via ons netwerk gingen leerlingen van Helicon aan de slag met het ontwerp en beplantingsplan.

 

2017
De tuin bleek, mede door de ligging aan de ecologische zone, een complexe klus waarbij met heel veel partijen moest worden samengewerkt. Er was er sprake van achterstallig onderhoud van de ecologische zone door de Gemeente, waardoor de bewoners de Dommel-rivier niet meer konden zien. We deden een beroep op de gemeente het juiste onderhoud te plegen en dit verzoek werd gehonoreerd. Voor het beplantingsplan boden we toetsing aan door een deskundige op het gebied van dementie-vriendelijk design. In de ecologische zone, die twee verpleeghuizen verbindt, is ruimte voor een wandelpad dat een rolstoelvriendelijke route tot aan het centrum mogelijk maakt. Eind 2017: organiseerden we een zeer succesvolle handtekeningenactie samen met vrijwilligers, bewoners, personeel en vrienden van Verpleeghuis Lidwina, om via ‘Plein Doneren’ van de Stichting Else geld te werven voor de aanleg van rolstoelpaden in de tuin. Ook werkten we mee aan de plannen en het ontwerp van de besloten tuin van de psychogeriatrische afdeling.

 

SPONSOREN

Prins Bernhardfonds

Gemeente Boxtel (wandelpad)

 

BIJDRAGEN IN NATURA

Helicon