Joke van de Langenberg-Verhoeven (1946), voorzitter.

Joke van de Langenberg-Verhoeven, geboren in Boxtel als oudste van zes kinderen. Bij haar ouders op de boerderij leerde zij de betekenis van zorg voor elkaar, de levende have, het land en het gewas. Samen-werken was het motto.
De vijf jaar die zij met haar ouders in Brasil woonde hebben haar vooral het inzicht gebracht dat "normaal" een relatieve norm is.
Joke trouwde met Leo van de Langenberg en kreeg twee kinderen.
Haar werk als verpleegkundige, vormingswerker en later als onroerend goed makelaar gaven haar bagage om, in een breed veld van vrijwilligerswerk, haar steentje bij te dragen aan de maatschappij.  Gedurende zo'n 40 jaar is zij werkzaam als vrijwilliger op de terreinen wonen, welzijn en zorg.

 

Diny Stolvoort (1948), secretaris.

Diny Stolvoort-Delmée komt uit een gezin van 13 kinderen. Zij groeide op in een warm, sportief nest.
Als  moeder van 2 kinderen en huisvrouw was zij actief als vrijwilliger bij de peuterspeelzaal, in buurtwerk, vrouwenwerk en bij de vrijwillige hulpdienst. Diny studeerde op 41-jarige leeftijd af als psychogerontoloog. Zingeving en innovatie in de zorg was het onderwerp waaraan zij zich wijdde. In haar werkzame leven was zij adviseur  van verzorgingshuizen. Later werd zij organisatie- en loopbaanadviseur en hield zich bezig met zingeving en bezieling van mensen en organisaties.
Nu zij met pensioen is komt al haar ervaring samen in activiteiten voor de Seniorenraad van Boxtel. Zij maakt zich zorgen over de houdbaarheid van de zorg en ziet de noodzaak in van een aanpak waar mensen nog meer dan voorheen zelfredzaam en samenredzaam zijn. Zij weet nog wat saamhorigheid en samen delen betekent. Zij wil deze waarden graag uitdragen en een lans breken voor zorg voor elkaar.

 

Bert Habraken (1949), penningmeester.

Bert Habraken, inmiddels bijna 65 jaar.
Geboren en getogen in Liempde, opgegroeid in een groot gezin.
Heeft een administratieve opleiding gehad en jarenlang als administrateur/inkoper gewerkt bij Sanders Machinebouw BV, eveneens in Liempde.
Sinds kort gepensioneerd en daardoor nog meer beschikbaar voor andere vrijwilligerstaken.
Vooral actief op het sociale, ondersteunende vlak, is bezig met de natuur en benut vaak zijn bestuurlijke achtergrond.